วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาพถ่ายสถานที่ทำงานและเพื่อนร่วมงาน


สถานที่ทำงาน

5 ธันวามหาราช